Batur, Zekerya, ve Emel Şaşmaz. 2021. “Türkiye Ve Yurt Dışında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Değerler Bakımından Karşılaştırılması”. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi 3 (8):566-82. https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/108.