KAYA, E. Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, [S. l.], v. 2, n. 9, p. 657–676, 2021. Disponível em: https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/54. Acesso em: 12 tem. 2024.