ERIŞEN, F.; GÖKKAYA, F.; YURDALAN, F. 12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, [S. l.], v. 4, n. 8, p. 730–739, 2021. DOI: 10.26677/TR1010.2021.795. Disponível em: https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/184. Acesso em: 20 nis. 2024.