Kaya, E. (2021). Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9), 657–676. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/54