Gökkaya, F. (2021). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Annelerin Sürekli Kaygısı ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 2(9), 621–634. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/52