Aztimur, H., & Kaya, L. (2022). Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile İhracat Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Bir Çalışma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(9), 1265–1278. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1075