Avcı, C. (2021). Covid-19 Sürecinde Turizm: Hipokondrik Turist Eğilimlerine İlişkin Kavramsal Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), 1028–1037. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.860