Şen, E. (2021). Sanata Bir Başkaldırı Olarak Avangard ve Peter Bürger. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), 1014–1027. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.859