Toker, A. (2021). Boş Zaman ve Rekreasyonun Tarihsel Perspektiften Sosyolojik Bir Değerlendirmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), 1000–1013. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.858