Ay, E., & Güzel, M. O. (2021). Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Bisiklet Turizmi: Hatay Bisiklet Yolu ve Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), 972–988. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.856