Çınar, K., & Zafer Kavacık, S. (2021). Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(10), 952–971. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.855