Işık, G., & Toprak, Y. E. (2021). Dijital Ortamda Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Sunumu: Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 903–923. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.806