Atukalp, M. E. (2021). Türk Bankacılık Sisteminde Sektörel Bazda Kredi Kullanımının Küresel Kovid-19 Salgını ile İlişkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 850–859. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.802