Erişen, F., Gökkaya, F., & Yurdalan, F. (2021). 12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(8), 730–739. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.795