Şen, E., & Zerey Koç, Şirin. (2021). Fahrelnisa Zeid’in Türk Resim Sanatina Etkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(7), 671–687. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.792