Derebagçe, G. E., & Özerk, H. (2021). Türkiye’de 1995-2020 Yılları Arasında Çocuk İstismarını Önleme Programlarına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(7), 651–670. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.791