Gün, S., & Tutcu, A. (2021). Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(6), 530–543. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.734