İbiş, S. (2021). Sürdürülebilir Gastronomide Organik Tarım ile İyi Tarım Uygulamalarının Yeri ve Önemi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5), 487–498. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.731