Şen, E. (2021). 19. Yüzyıla Kadar Portrenin Gelişimi ve Aktarımı. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(5), 459–468. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.729