Turkay, H., Bayrakdaroğlu, Y., Yağan, Ülkü N., & Başkan, A. H. (2021). Takım Sporcusu Gençlerde Sosyal Kimlik. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 3(8), 583–591. Geliş tarihi gönderen https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/article/view/109