(1)
Kaya, E. Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması. sobibder 2021, 2, 657-676.