(1)
Ay, E.; Güzel, M. O. Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Bisiklet Turizmi: Hatay Bisiklet Yolu Ve Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme. sobibder 2021, 4, 972-988.