(1)
Çınar, K.; Zafer Kavacık, S. Pandemi Döneminde Otel İşletmelerinde Pazarlama Uygulamaları: Konya İli Örneği. sobibder 2021, 4, 952-971.