(1)
Erişen, F.; Gökkaya, F.; Yurdalan, F. 12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. sobibder 2021, 4, 730-739.