(1)
Derebagçe, G. E.; Özerk, H. Türkiye’de 1995-2020 Yılları Arasında Çocuk İstismarını Önleme Programlarına İlişkin Gerçekleştirilen Çalışmaların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi. sobibder 2021, 4, 651-670.