(1)
Gün, S.; Tutcu, A. Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü Ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. sobibder 2021, 4, 530-543.