[1]
Kaya, E. 2021. Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 2, 9 (Nis. 2021), 657–676.