[1]
Dülger, E. ve Cinnioğlu, H. 2021. Otel İşletmeleri Çalışanlarında Etik Liderlik Algısı, Kariyerizm ve İşgören Performansı İlişkisi: İstanbul Örneği. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 4, 11 (Kas. 2021), 1090–1109. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.864.