[1]
Erişen, F., Gökkaya, F. ve Yurdalan, F. 2021. 12- 14 Yaşlarında Olan Ortaokul Öğrencileri İçin Öz-Duyarlık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 4, 8 (Ağu. 2021), 730–739. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.795.