[1]
Şen, E. ve Zerey Koç, Şirin 2021. Fahrelnisa Zeid’in Türk Resim Sanatina Etkisi. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 4, 7 (Tem. 2021), 671–687. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.792.