[1]
Gün, S. ve Tutcu, A. 2021. Covid-19 Sürecinde Turizm Sektörü ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 4, 6 (Haz. 2021), 530–543. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.734.