[1]
İbiş, S. 2021. Sürdürülebilir Gastronomide Organik Tarım ile İyi Tarım Uygulamalarının Yeri ve Önemi. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi. 4, 5 (May. 2021), 487–498. DOI:https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.731.