Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin İncelenmesi
(Examination of 5-6 Age Group Children’s Parent Relationships)
Merve SOLAK ARABACI ve Haktan DEMİRCİOĞLU
pp.482-499.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.439
 Abstract
 Full Text
Research Article
Kamuyu Bilgilendirme Modeli Çerçevesinde Covid 19 Süreci; Dr. Fahrettin Koca Instagram Hesabı Analizi
(Covid 19 Process in The Framework of Public Information Model; Dr. Fahrettin Koca Instagram Account Analysis)
Hicran Özlem ILGIN ve Şaziye Ceren ULUPINAR
pp.500-517.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.440
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Ödemiş İlçesinin (İzmir) Yöresel Yemekler Açısından İncelenmesi
(Examining The Ödemiş County (İzmir) in Terms of Local Dishes)
Nükhet Adalet AKPULAT
pp.518-534.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.441
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Sürdürülebilir Turizmin Gelişiminde Sosyal Girişimcilik: Kavramsal Bir Değerlendirme
(Social Entrepreneurship in The Development of Sustainable Tourism: A Conceptual Evaluation)
Simge ŞALVARCI
pp.535-547.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.442
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Sosyal Medyanın Tüketici Davranışlarına Etkileri ve İşletmeler Açısından Önemi
(The Effects of Social Media on Consumer Behaviors and Its Importance for Firms)
İ. Kahraman ARSLAN ve Zeynep Didem Arık AYBAR
pp.548-565.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.443
 Abstract
 Full Text

 

Check Also

Vol 3, Issue 8, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article Türkiye ve Yurt Dışında Okutulan Türkçe …