Vol 3, Issue 6, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Yaşlı Nüfusun Sosyo-Ekonomik Hayata Uyumunda İleri Yaş Eğitiminin Önemi
(The Importance of Advanced Age Education in Adaptation of Old Population to Socio-Economic Life)
Seda TEKELİ
pp.399-422.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.429
 Abstract
 Full Text
Research Article
1765-1768 Yılları Arası Kadınların Şikâyet Hakkını Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme (3 Numaralı Bosna Ahkâm Defterine Göre)
(An Assessment on The Use of Women’s Right to Complain Between 1765 and 1768 (According to The Bosnia Ahkam Register Number 3))
Ahmet KELEŞ
pp.423-443.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.430
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi Boyutları ve Çözüm Önerileri
(Dimensions of Informal Economy and Solutions in Turkey)
Zeliha POLAT
pp.444-462.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.431
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Avrasya Ekonomik Birliği’nin Tarihsel Gelişimi
(Historical Development of Eurasian Economic Union)
Halit HAMZAOĞLU
pp.463-473.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.432
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Pazarlama 4.0 ve Deneyim Kavramı Odağında Kavramsal Bir Çalışma
(Marketing 4.0 and A Conceptual Study at the Center of Experience Concept)
Seda GÖKDEMİR EKİCİ
pp.474-481.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.433
 Abstract
 Full Text

 

Check Also

Vol 3, Issue 8, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article Türkiye ve Yurt Dışında Okutulan Türkçe …