Vol 3, Issue 4, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
0-6 Yaş Aralığındaki Çocukların Gelişimlerinin Annelerinin Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Aile Yaşam Kaliteleri Açısından İncelenmesi
(Examination of the Development of Children Between the Ages of 0-6 in terms of Abuse Experiences and Life Quality of Their Mothers)
Merve ÖZDEMİR ve Haktan DEMİRCİOĞLU
pp.245-260.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.358
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Türkiye’de Lisanslı Depoculuk Sistemi, Elektronik Ürün Senedi ve Türkiye İhtisas Borsası
(Licensed Warehouse System in Turkey, Electronic Products Bill and Turkey Trade Goods Exchange)
Abdullah ERGİN ve Emine ÇINA BAL
pp.261-272.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.359
 Abstract
 Full Text
Research Article
Başkanlık Sisteminde Siyasal Partilerin Rolü ve Türkiye Örneği
(The Role of Political Parties in Presidential System: The Case of Turkey)
Bahadır DERTLİOĞLU ve Battal YILMAZ
pp.273-283.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.360
 Abstract
 Full Text
Research Article
Okul Müdürlerinin Paternalist Liderlik Davranışlarının Okul Kültürüne Etkisi
(The Effect of Paternalistic Leadership Behaviors of School Principals on School Culture)
Mustafa ÖZGENEL ve İsmail Eray DURSUN
pp.284-302.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.361
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Turist Rehberlerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
(Situation of Tourist Guides Against Tax Laws)
Abdullah ERGİN ve Emine ÇINA BAL
pp.303-317.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.362
 Abstract
 Full Text

 

Check Also

Vol 3, Issue 8, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article Türkiye ve Yurt Dışında Okutulan Türkçe …