Vol 3, Issue 1, 2020

Cover Editorial Board and Contents Full Issue
Research Article
15. Yüzyıl Edirne Taş Köprüleri
(15th Century Edirne Stone Bridges)
Işıl AKAR
ss.1-15.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.291
Abstract
 Full Text
Research Article
Akhisar İlçesinde (Manisa) Adlarını Bitki Örtüsünden Alan Coğrafi Ögeler
(Geographical Elements Named After Vegetation in Akhisar District (Manisa))
Ferdi AKBAŞ ve Özcan AKINLI
ss.16-30.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.292
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Cumhuriyet’in “Kopuş” Söylemi ve Paradigması: Kurucu Anlatı ve Eski-Yeni Dikotomisi
(The “Rupture” Discourse and Paradigm of The Republic: Founding Narrative and Old-New Dichotomy)
Fatih ERTUGAY
ss.31-45.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.293
 Abstract
 Full Text
Research Article
Gördes İlçesi’nin (Manisa) İklim Özellikleri
(Climate Characteristics of Gördes District (Manisa))
Ferdi AKBAŞ
ss.46-73.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.294
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Sartre ve Levinas’ta Başkası/Öteki ve Özgürlük Problemi
(Another/Other and Freedom Problem in Sartre and Levinas)
Abdurrazak GÜLTEKİN
ss.74-89.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.295
 Abstract
 Full Text

 

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …