Vol 2, Issue 9, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Annelerin Sürekli Kaygısı ve Bilişsel Çarpıtmaları Arasındaki İlişki
(The Relationship Between the Test Anxiety Level of Sixth Grade Students and The Trait Anxiety and Cognitive Distortions of Mothers)
Füsun GÖKKAYA
pp.621-634.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.207
 Abstract
 Full Text
Research Article
Davranışsal Finans Kapsamında Aşırı Tepki Anomalisinin Borsa İstanbul’da Pay Senedi ve Endeksler Özelinde Analizi
(Under the Behavioral Finance Assumption, Analyzing the anomaly of the overreaction for the Indexes and Shares at Borsa Istanbul)
Utku ALTUNÖZ
pp.635-656.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.208
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türkiye’de Gençlerin Göç Eğilimini Etkileyen Unsurlar Üzerine Bir Alan Araştırması
(A Field Research on the Factors that Affecting Youth Emigration Trends in Turkey)
Ebru KAYA
pp.657-676.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.209
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Suyun Fiyatlandırmasında Erdemli Mal Yaklaşımı: Türk Toplumunun Algısı
(Merit Goods Approach in Water Pricing: Perception of Turkish Community)
Murat AYDIN ve Abdülkerim ÇALIŞKAN
pp.677-689.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.210
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Dijital Mağaradaki İnsanların Kodlanmış Ütopyası
(Coded Utopia of People in the Digital Cave)
Timuçin Buğra EDMAN
pp.690-701.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.211
 Abstract
 Full Text

 

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …