Vol 2, Issue 8, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Avrupa Müzelerinde Kullanılan Güncel Sergileme Teknolojileri Üzerine Bir Araştırma
(A Study on Actual Exposition Technologies Used in European Museums)
Burak BOYRAZ
pp.532-562.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.198
 Abstract
 Full Text
Research Article
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Sektörü Endeksinin Diğer BİST100 Sektör Endeksleri ile Risk Açısından Karşılaştırılması
(In Framework of Risk Comparison of Securities Investment Associations Sectoral Indexes with Other Sectoral Indexes in ISE 100)
Umut Tolga GÜMÜŞ, Yusuf KADERLİ, Kemal ÖZDEMİR ve Fatih KILIÇ
pp.563-573.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.199
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Örgüt Kültürü, İş Yeri Monotonluğu ve Yabancılaşma Üzerine Kavramsal Bir İnceleme
(A Conceptual Investigation on Organizational Culture, Work Monotony and Foreigning)
Ayla AVCI
pp.574-585.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.200
 Abstract
 Full Text
Research Article
Instagramdaki Sosyal Medya Fenomenlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisi
(The Influence of Social Media Influencers on Instagram on Consumers’ Purchasing Attitudes)
Murat TOKSARI ve Mehmet MÜRÜTSOY
pp.586-603.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.201
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türkiye’de Gerilla Pazarlama Uygulamaları Üzerine Nitel Bir Araştırma
(A Qualitative Research Upon Guerilla Marketing Practice in Turkey)
Can ÇAVUŞOĞLU
pp.604-620.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.202
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …