Vol 2, Issue 7, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Marka Kişiliğinin Bütünleşik Marka İmajı Üzerindeki Rolü
(The Role of Brand Personality on Integrated Brand Image)
Polat CAN
pp.452-473.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.193
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Çağdaş Organizasyonlarda Duygusal Emek Süreçlerinde Güncel Yaklaşımlar
(Current Approaches to Emotional Labor Processes in Contemporary Organizations)
Hale Nur GÜLER ve Akın MARŞAP
pp.474-490.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.194
 Abstract
 Full Text
Research Article
Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Öncesinde ve Eğitim Sürecinde Sektöre İlişkin Algıları
(Comparing the Students Perceptions Towards Tourism Sector Before and During Education Process)
Engin TENGİLİMOĞLU
pp.491-507.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.195
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Bir Küresel Tüketim Kültürü Aracı: Turizm
(Tourism as an Agent of Global Consumer Culture)
Yakup Kemal ÖZEKİCİ ve Kurban ÜNLÜÖNEN
pp.508-524.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.196
 Abstract
 Full Text
Research Article
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres Düzeyleri ile Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
(Investigation of the Relationship between Perceived Stress Levels and Emotional Intelligence Levels of University Students)
İrem ANLI, Merve Cansu KARADAĞ, Ayşe ERTEN ve Melike KARAKAYA
pp.525-531.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.197
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …