Vol 2, Issue 5, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
X, Y ve Z Kuşağında Nomofobi: Nitel Bir Araştırma
(Nomophobia in Generation X, Y and Z: Qualitative Research)
Gökhan BAK
pp.288-302
DOI: 10.26677/TR1010.2019.127
 Abstract
 Full Text
Research Article
Destekli Bağdadi Kubbeli 19. Yüzyıl İstanbul Camileri
(Supported Bağdadi Domed of 19th Century İstanbul Mosques)
Gözde ALKAN
pp.303-326
DOI: 10.26677/TR1010.2019.128
 Abstract
 Full Text
Research Article
Psikolojik Sözleşme İhlalinin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Finansal İyiliğin Aracılık Rolünün İncelenmesi
(Investigation of the Intermediary Role of Financial Well-Being in the Effect of Violation of Psychological Contract on Intention to Leave)
Zeynep HATİPOĞLU ve Gülbeniz AKDUMAN
pp.327-346
DOI: 10.26677/TR1010.2019.129
 Abstract
 Full Text
Research Article
Hıristiyan Tasvir Sanatında Caravaggio ve Vaftizci Yahya İkonografisi
(The Caravaggio and John the Baptist Iconography in The Art of Christian Design)
Tuğba SAYAR
pp.347-365
DOI: 10.26677/TR1010.2019.130
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …