Vol 2, Issue 4, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Dört Özgün Trabzon Hamamı
(Four Original Trabzon Bath)
Filiz UÇAR
pp.226-244.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.123
 Abstract
 Full Text
Research Article
Kurumsal Öneri Yönetimi Üzerine Bir Çalışma
(A Study of the Proposed Management in Corporate Governance)
R. Nurullah SOYHAN, Hatice TETİK ve Hatice Kübra SOYHAN
pp.245-255.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.124
 Abstract
 Full Text
Research Article
Malatya Sancağı İzolu Nahiyesi Kadıoğlu ve Pınarlı Karyelerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı (1842-1843)
(The Socio-Economic Structure of Malatya Sancagi Izolu Nahiyesi Kadioglu and Pinarli Carians (1842-1843))
Kazım KARTAL
pp.256-264.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.125
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türk Soylu Üniversite Öğrencilerinin Türkçe Konsonantları UygulayabilmeDüzeyleri: Kazakistan Örneği
(Turkish Native University Students’ Levels of Applying Turkish Consonants: Case of Kazakhstan)
Cemal ÖZDEMİR
pp.265-287.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.126
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …