Vol 2, Issue 3, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Sağlık Çalışanlarında Psikolojik Güvenlik ile Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Arasında Bir Çalışma
(A Study between Psychological Safety and Counterproductive Work Behavior on Health Workers)
Hakan Vahit ERKUTLU, Mehmet KAYACAN ve Halil Özcan ÖZDEMİR
pp.166-179.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.110
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkileri Üzerine Dönemsel Bir Değerlendirme
(A Periodical Assessment of the Effects of Turkish Tourism Sector on Economic Growth)
Selen IŞIK MADEN ve Merve ERTÜRK
pp.180-193.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.111
 Abstract
 Full Text
Research Article
Bir Devlet Hastanesinde Değişim Mühendisliği Yaklaşımı ve Uygulaması
(Business Process Reengineering Approach and Study in A State Hospital)
R. Nurullah SOYHAN, Aynur DEMİREL BASA ve Hatice Kübra SOYHAN
pp. 194-205.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.112
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Türk Modernleşmesi ve Sosyo-Ekonomik Strüktürün Dönüşümü: Cumhuriyetin İlk Yılları
(Turkish Modernization and Socio-Economic Structure’s Convertion: The Early Years of the Republic of Turkey)
Tufan SARITAŞ
pp. 206-225.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.113
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …