Vol 2, Issue 2, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Conceptual Article
Müşteri İlişkileri Yönetiminin Evrimi: İnsanlar, Süreç ve Teknoloji
(The Evolution of Customer Relationship Management (CRM): People, Process and Technology)
Sinem KUNT ve Azize HASSAN
pp.91-103.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.97
 Abstract
 Full Text
Research Article
Örgütsel Adalet Algısının Bazı Demografik Değişkenlere Göre Analizi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
(Analysis of Organizational Justice Perception According to Some Demographic Variables: A Comparative Study on Public and Private Sector Employees)
F. Feyza İNCE
pp.104-117.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.98
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerine Kuramsal Bir Değerlendirme
(Theoretical Evaluation on Social Media Addiction)
Seçil UTMA
pp.118-130.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.99
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Kars’ta Tarım (1945-1950)
(Agriculture in Kars After the Second World War (1945-1950))
İlyas TOPÇU
pp.131-142.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.100
 Abstract
 Full Text
Research Article
Bir Kamu Hastanesinde Süreç Yönetim Sistemi Uygulaması Modeli
(A Model Study of Process Management in A Public Hospital)
Nurullah SOYHAN, Fatma ÖZCAN KERİM ve Hatice Kübra SOYHAN
pp.143-155.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.101
 Abstract
 Full Text
Research Article
Yabancı Pazarlarda Sürdürülebilir Başarı İçin Rekabet İstihbaratının Önemi ve Kritik İstihbarat Alanları
(The Importance of Competitive Intelligence for Sustainable Success in Foreign Markets and Crucial Fields of Intelligence)
Cemalettin AKTEPE
pp.156-165.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.102
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …