Vol 2, Issue 12, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Akhisar (Manisa) İlçesindeki Kırsal Yerleşim Birimlerinin Adlandırılmasında Etkili Olan Coğrafi Faktörler
(Geographical Factors that are Influential in Naming Rural Settlements in Akhisar (Manisa) District)
Özcan AKINLI ve Ferdi AKBAŞ
pp.855-878.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.277
 Abstract
 Full Text
Research Article
Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalarda Yetenek Yönetimi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Talent Management in Private and Foreign Capital Banks)
Hale Nur GÜLER
pp.879-899.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.278
 Abstract
 Full Text
Research Article
1836 (H. 1252) Tarihinde Van Eyalet Merkezinin Müslim Nüfusu Hakkında Bir Değerlendirme
An Evaluation on the Muslim Population of the Van State Center in 1836 (1252)
Ercan GÖRDEGİR ve Büşra BARAN
pp.900-912.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.279
 Abstract
 Full Text
Research Article
Denizli Şehrinin İklim Parametreleri
(Climate Parameters of Denizli City)
Ferdi AKBAŞ
pp.913-937.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.280
 Abstract
 Full Text
Research Article
İşletmelerde Kurumsallaşma Düzeyi ve Yönetim Bilişim Sistemleri İlişkisi
(Relationship Between the Level of Institutionalization and Management Information Systems in Businesses)
Alper DUYSAK
pp.938-957.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.281
 Abstract
 Full Text

 

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …