Vol 2, Issue 11, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Döviz Kurlarının Ticari Dışa Açıklık Üzerindeki Etkisi: BRICS-T Ülkeleri Üzerine Bir Panel ARDL Analizi
(The Effect of Foreign Exchange Rates on Commercial Openness: A Panel ARDL Analysis on BRICS-T Countries)
Mehmet Metin DAM ve Orhan ŞANLI
pp.781-800.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.272
 Abstract
 Full Text
Research Article
Hasta Hekim İletişimi ile Hekimin Tekrar Tercih Edilmesi İlişkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği
(Relationship between Patient Physician Communication and Physician Re-Preference: The Case of Public Hospital)
Burcu KAYA, Rukiye ÇELİK ve Ömer Lütfi ANTALYALI
pp.801-814.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.273
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kula İlçesi’nin Yönetim Coğrafyası Üzerindeki Etkileri
(Effects of Metropolitan Law No. 6360 on Administrative Geography of Kula District (Manisa))
Ferdi AKBAŞ
pp.815-825.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.274
 Abstract
 Full Text
Research Article
XIX. Asrın İlk Yarısında Menteşe Yöresi’nde Gayrimüslim Nüfus Hakkında Bir Değerlendirme
(An Evaluation About Non-Muslim Population by Menteşe District in The First Half of 19th Century)
Büşra BARAN ve Ercan GÖRDEGİR
pp.826-843.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.275
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
İnsan Kaynakları Yönetiminde Etkin Bir Araç: Sendikalar
(An Effective Tool in Human Resources Management: Unions)
Hüseyin ALKIŞ ve Mustafa İNCEYOL
pp.844-854.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.276
 Abstract
 Full Text

 

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …