Vol 2, Issue 10, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Algılanan Sosyal Medyanın Tüketici Davranışı ve Satın Alma Niyetine Etkisi Üzerine Bir Araştırma
(A Research on the Effect of the Perceptioned Social Media on Consumer Behavior and Purchase Intention)
Hüseyin ALKIŞ ve Adem KARAKAN
pp.702-718.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.267
 Abstract
 Full Text
Research Article
İş Güvencesizliğinin Gelecek Kaygısı ve Çalışan Performansına Etkisi: Bir Uygulama
(The Impact of Job Insecurity on Future Anxiety and Employee Performance: An Implementation)
Yunus ZENGİN ve Okan BORAN
pp.719-736.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.268
 Abstract
 Full Text
Research Article
Servperf Yöntemiyle Ölçülen Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Müşteri Sadakatine Etkisi: Hazır Giyim Perakendeciliği Üzerine Bir Uygulama
(The Effect of Service Quality Measured by Serperf Method on Customer Satisfaction and Customer Loyalty: An Application in the Readymate Clothing Retailing Sector)
Vahide ÖZTÜRK
pp.737-758.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.269
 Abstract
 Full Text
Research Article
Dilencilerin Değer Yargılarının Tespit Edilmesi
(Determination of Value Judgments of Beggars)
Mevlüt GÜNDÜZ, Ayşegül BÜYÜKKARCI ve Abdurrahman TÜRKER
pp.759-768.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.270
 Abstract
 Full Text
Research Article
Çardak (Denizli) İlçe Merkezinin Yerleşme Özellikleri
(Settlement Characteristics of Çardak (Denizli) Town Center)
Ferdi AKBAŞ
pp.769-780.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.271
 Abstract
 Full Text

 

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …