Vol 2, Issue 1, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Conceptual Article
Psikolojik Yanlılıkların Finansal Çerçevede Değerlendirilmesi
(Evaluation of Psychological Biases in the Financial Framework)
Selim AREN
pp.1-25.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.81
 Abstract
 Full Text
Research Article
Zincir Kahve İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Eskişehir’de Bir Uygulama
(Measuring Perceived Service Quality in Coffee Chains: An Examination in Service Eskişehir)
Müjdat ERTÜRK
pp.26-43.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.82
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Birleşmiş Milletler Barış Gücü Operasyonlarında Afrika’nın Yeri
(The Place of Africa in United Nations Peacekeeping Operations)
Gökhan AK ve Yasin BAŞPINAR
pp.44-56.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.83
 Abstract
 Full Text
Research Article
Genel Hatlarıyla Gerze (Sinop) Jeomorfolojisi
(Gerze (Sinop) Geomorphology in General Terms)
Hüseyin GÜL
pp.57-68.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.84
 Abstract
 Full Text
Research Article
Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Toplumsal Cinsiyet Algısı-Türk Atasözleri ve Deyimlerinin “Cinsiyetçi” Roller Üzerinde Etkileri
(Gender Perception in Turkish Proverbs and Idioms – The Effect of Turkish Proverbs and Idioms On “Sexist/Gendered” Roles)
Aysun BERK YILMAZ
pp.69-90.
DOI: 10.26677/TR1010.2019.85
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …