Vol 1, Issue 2, 2018

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Turizm Politikası ve Planlaması Kapsamında Taşıma Kapasitesi Kavramının Değerlendirilmesi
(Evaluating the Concept of Carrying Capacity in the Context of Tourism Policy and Planning)
Buse ÇETİ
pp.1-17.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.84
 Abstract
 Full Text
Turist Rehberlerinin Sosyal Medya Paylaşımlarının İncelenmesi: “tourguides.viator.com” Örneği
(Social Media Sharing of Tourist Guides Investigation: The Case of “tourguides.viator.com”)
Olca SEZEN DOĞANCILI
pp.18-30.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.85
 Abstract
 Full Text
Boş Zaman, Rekreasyon ve Turizm Kavramları Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı Bir Analizi
(A Comparative Analysis of the Relationship Between Leisure, Recreation and Tourism Concepts)
Yakup ÖZTÜRK
pp.31-42.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.86
 Abstract
 Full Text
Yozgat’tan Derlenen Türk Mânilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma
(An Investigation on the Vocabulary of Turkish Manners Compiled from Yozgat)
Mustafa ARMUT
pp.43-54.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.87
 Abstract
 Full Text
Şemsettin Sami’nin Osmanlıca Kadın ve Çocuk Gazetesi: Aile
(Şemsettin Sami’s Journal for Women and Children in Ottoman Turkish: Aile)
Huzeyfe BİLGE
pp.55-64.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.88
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 3, Issue 7, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article 5-6 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleriyle İlişkilerinin …