Vol 1, Issue 1, 2018

 Cover  Editoriial Board and Contents  Full Issue
Turizm Politikası ve Planlamasında Tanıtım Araçlarının Yeri ve Önemi: Sosyal Medya Örneği
(The Role and Importance of Publicity Tools in Tourism Policy and Planning: The Case of Social Media)
Şerife YAZGAN PEKTAŞ
pp.1-11.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.70
 Abtract
 Full Text
Gölbaşında Yaşayan İnsanların Kongre Turizmi İle İlgili Bilgilerinin ve Kongreye Katılım Durumlarının Değerlendirilmesi
(Evaluation of Congress Participation and the Information About Congress Tourism of the People Who Lived in Gölbaşı)
Tuğba BEYAZKAY
pp.12-20.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.71
 Abtract
 Full Text
İş-Aile Çatışmasının İşgören Performansı Üzerine Etkisi: Kamu ve Özel Sektör Çalışanları Üzerine Bir Çalışma
(Effect of Work-Family Conflict on Employee Performance: A Study on Public and Private Sector Employees)
F. Feyza İNCE
pp.21-36.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.72
 Abtract
 Full Text
Psikolojik Şiddetin İş Doyumu Üzerindeki Etkisi
(The Effect of Psychological Violence on Job Satisfaction)
Esin ŞAKACI
pp.37-53.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.73
 Abtract
 Full Text
Örgütsel Adalet ile Örgütsel Güven Algısının İşgören Performansı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
(The Impact of Perceptions of Organizational Trust and Organizational Justice on Employee Performance)
Rukiye ÖZDEMİR
pp.54-72.
DOI: 10.29226/TR1001.2018.74
 Abtract
 Full Text

Check Also

Vol 3, Issue 2, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue Research Article Akhisar İlçesindeki Coğrafi Yeradlarının Dilbilgisel Yapılarının …