Vol 3, Issue 5, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue
Research Article
Otel İşletmelerinde Gıda İsrafını Önlemeye Yönelik Turuncu Bayrak Uygulaması Üzerine Bir Araştırma
(A Research About Orange Flag to Avoid Hotels from Wasting Food)
Derya ÇETİNOĞLU ve Kurban ÜNLÜÖNEN
pp.318-335.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.419
 Abstract
 Full Text
Research Article
İş Tatmini, İşe Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiler: İnsan Kaynakları Bölümünde Bir Araştırma
(Relationship Between Job Satisfaction, Job Commitment and Organizational Citizenship Behaviour: A Study in Human Resources Department)
Sevgi Damla İNAN
pp.336-350.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.420
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Vakıf Üniversitelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
(The Status of The Foundation Universities Against Tax Laws)
Abdullah ERGİN ve Emine ÇINA BAL
pp.351-361.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.421
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Ulusal Egemenlik Kavramının Geleceğine İlişkin Bir Değerlendirme
(An Evaluation of the Future of the Concept of National Sovereignty)
Ergin ULUSOY
pp.362-382.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.422
 Abstract
 Full Text
Conceptual Article
Algı Yönetimi Kavramı Çerçevesinde Geleneksel Medyada Gerçeklik Algısı
(Reality Perception in Traditional Media within the Framework of Perception Management Concept)
Seçil UTMA
pp.383-398.
DOI: 10.26677/TR1010.2020.423
 Abstract
 Full Text